Accreditatie

Let op: de pre-bevestiging wordt verstuurd door Baansportfansite (in de week voor de wedstrijd), en vervolgens krijg je vanuit de club de officiële bevestiging! De aanvraag tot accreditatie sluit een week voor de wedstrijd. Wees dus op tijd!

Via het onderstaande formulier is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor diverse baansport wedstrijden. Vul het formulier volledig, en naar waarheid in.

In de week van de wedstrijd worden de gehonoreerde accreditaties via de e-mail geïnformeerd door de desbetreffende organisatie. Afgewezen accreditaties worden al eerder bericht.

Accreditaties worden enkel verleend in combinatie met een actuele perskaart, of je moet een bewezen waarde hebben voor de baansport. Geldige perskaarten zijn die van de FIM, of de nationale perskaart.

Enkel ervaren motorsport fotografen zullen toegang krijgen tot het middenterrein. Maximaal vier fotografen zijn toegestaan. Hesjes worden door ons verdeeld middels een schema.

Wedstrijden
Vergeet niet om een of meerdere wedstrijden aan te vinken!

Aanvraag voor accreditaties sluit zeven dagen voor het evenement. Wilt u als organisatie ook de pers accreditaties uitbesteden? Neem contact met ons op! We helpen graag.

ENGLISH: use the form above to request accreditation for various track-racing events in The Netherlands. Please make sure you add all your information requested by the form.

Approved accreditations will be informed by the local club in the week of the event. Cancelled accreditations will be informed earlier by us.

Accreditations will only be given in combination with a valid press-card, or if you have a proven record in the track-racing sport. Valid press-cards are the FIM press-card, or a national press-card.

Only experienced motorsport photographers will get access to the infield during racing. A maximum of 4 photographers are allowed on the infield. There will be a schedule made by us.