7 maart 2021 in Barnaul

De uitslag

# Naam Nat P 1 2 3 P
1 Alexey Utusikov 12 3 2 3 20
2 Andrey Kotenev 11 2 3 3 19
3 Maxim Korchemakha 8 3 3 3 17
4 Mikhail Kovalev 9 1 3 3 16
5 Alexander Fesenko 9 3 1 2 15
6 Leonid Syropyatov 8 3 1 2 14
7 Andrey Utusikov 8 2 2 2 14
8 Innokenty Andreev 6 1 2 2 11
9 Leonid Maksimenko 5 2 1 1 9
10 Alexander Maslov 6 1 d 1 8
11 Leonid Suslikov 3 d 3 1 7
12 Nikita Yablochkin 2 2 0 1 5
13 Evgeny Maksimov 3 0 2 d 5
14 Dmitry Slobodchuk 3 N N N 3
15 Sergey Mikhalev 1 0 0 0 1
16 Alexander Andreev 1 d N N 1
17 Mikhail Fartyshev 0 0 N N 0