18 december 2021 in Shadrinsk

De uitslag

# Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dmitry Khomitsevich 3 3 3 3 3 15
2 Dmitry Solyannikov 3 3 1 3 3 13
3 Vasily Nesytykh 2 3 3 2 3 13
4 Dmitry Koltakov 1 2 3 3 3 12
5 Ivan Khuzhin 3 2 2 2 1 10
6 Artem Burmistrov 3 3 0 1 2 9
7 Igor Saidullin 2 1 3 1 2 9
8 Ivan Bolshakov 2 d 2 3 d 7
9 Matvey Volkov 2 2 1 1 1 7
10 Evgeny Sharov d d 2 2 2 6
11 Daniil Fedorov 1 2 2 0 0 5
12 Andrey Anisimov 0 0 1 2 1 4
13 Alexander Fesenko 1 1 d 0 2 4
14 Ruslan Litvinov 1 1 0 1 1 4
15 Ilya Krivonozhko 0 0 1 d d 1
16 Daniil Demidenko 0 0 0 0 0 0