29 december 2021 in Togliatti

De uitslag

R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Dmitry Koltakov 3 3 3 2 3 14
2 Dmitry Khomitsevich 3 2 2 3 3 13
3 Dmitry Solyannikov 3 1 3 3 2 12
4 Vasily Nesytykh 2 3 3 2 0 10
5 Nikita Bogdanov 0 3 3 3 d 9
6 Nikita Toloknov 2 1 1 2 3 9
7 Eduard Krysov 2 0 1 3 2 8
8 Ivan Khuzhin 3 2 1 1 1 8
9 Igor Kononov 2 2 2 d 2 8
10 Nikita Tarasov 1 3 2 1 0 7
11 Igor Saydullin 1 2 0 2 1 6
12 Vladimir Fadeev 0 0 2 0 3 5
13 Artem Burmistrov 0 1 1 1 1 4
14 Ivan Bolshakov 1 0 0 0 2 3
15 Matvey Volkov 1 1 0 0 1 3
16 Alexey Kolganov 0 0 d N d 0